Nieuws

Aangepaste maatregelen met betrekking tot het corona-virus. Let hierbij op het volgende en volg dit ook nauwlettend op:

Voor de meldersinstructie vanuit de meldkamer ambulancezorg betekenen de maatregelen in verband met het coronavirus dat:

 1. Er geen instructie meer wordt gegeven om te beademen, tenzij het om een pasgeborene of kind gaat.
 2. Er indien bekend is dat het slachtoffer (verondersteld of bewezen) COVID-19 heeft, alleen een AED geplaatst moet worden. Indien de omstanders de wens uiten wel volledige BLS te willen toepassen, dan wordt de meldersinstructie gegeven zoals deze in normale omstandigheden gegeven zou worden. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn als het een gezinslid betreft, of indien zowel slachtoffers als 112-melder besmet zijn.

Maatregelen

Voor een inzet:

 • Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen; geef wel borstcompressies en gebruik een AED.
 • COVID-19 positief of sterke verdenking: burgerhulpverleners worden wel ingezet, maar geef geen mond-op-mond beademing en geen borstcompressies. Sluit alleen de AED aan.
 • Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.
 • HartslagNu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd. Heb je geen leeftijd ingevoerd bij jouw profiel dan adviseren wij om dit alsnog te doen.
 • Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.
 • Voel je je ziek of is een gezinslid ziek? Ga niet naar een reanimatie.
 • Val je in de hoogrisicogroep: ga niet naar een reanimatie.

Tijdens een inzet:

 • Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op ruime afstand.
 • Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage.
 • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden!

Na een inzet:

 • Desinfecteer je handen zo snel als mogelijk bij een ambulance.

Bron: https://hartslagnu.nl/nieuws/maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus/

Alle mensen die zich hebben aangemeld bij HartslagNu en boven de 50 jaar zijn, hebben al bericht gekregen dat ze niet meer worden opgeroepen.