In MEMORIAM erelid de heer N. van Zwieten

Donderdag 19 november is dhr. N. van Zwieten overleden.

Bij onze vereniging beter bekend als Nol.

Nol was sinds 1964 lid van onze EHBO vereniging.

Hij heeft meer dan 30 jaar in het bestuur gezeten, waarvan ook vele jaren als voorzitter.

Een bestuurder in hart en nieren.

Zo was hij ook voorzitter van de plaatselijke muziekvereniging Eensgezind, bestuurder in de belangenvereniging van huurders in Nieuwkoop.

Voor de EHBO vereniging in Nieuwkoop heeft hij heel veel betekend, hij is ook niet voor niets als erelid benoemd.

20 Edities van de Gemeentegids heeft hij samen met Dhr. Dirk Lodder en Dhr. Klaas Angenent verzorgd. De laatste twee edities werden verzorgd door Dhr. Dirk Lodder. Vele, vele uren werk zat hierin. Dit bracht ook een lieve duit op voor onze vereniging.

Helaas is door de wet op de privacy deze Gemeentegids niet meer mogelijk.

Veel Nieuwkopers koesteren nog de laatste editie.

Nol was daarnaast ook een trouwe bezoeker van de regio vergaderingen van de EHBO.

Op onze eigen jaarvergadering, na zijn voorzitterschap , nam hij altijd het woord nog even tijdens de rondvraag.

Bij vragen van het huidige bestuur, wist Nol vaak hoe het in elkaar zat en bood zijn kennis aan.

Een trouwe bezoeker van onze herhalingsavonden.

De EHBO vereniging gaat dit zeer gewaardeerde lid missen.

Leimuiden, 8 juni 1932 Arnoldus Jacobus van Zwieten Nieuwkoop, 19 november 2020

Joke van Tol

Voorzitter EHBO vereniging Nieuwkoop